Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Markuszowej

Zarząd Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Markuszowej w roku szkolnym 2020/2021

Zarząd Rady Rodziców 

wybrany w dniu 14 września 2020 r.

 

Przewodnicząca - Dorota Furtek

 

Z-ca przew. -   Małgorzata Panek

 

Skarbnik -  Anna Kulawiak

 

Sekretarz - Joanna Wilk

 

Członkinie zarządu:

Marta Chrzanowska

Barbara Drygaś

Teresa Gołda

Elżbieta Ładońska