Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Markuszowej

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

 

Zarządzenie nr 1/V/2021

z dnia 6 V 2021 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. W. Witosa w Markuszowej

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Markuszowej,
na podstawie Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

wprowadza nauczanie hybrydowe w klasach IV – VIII  w dniach 17-28 V 2021r. wg następującego harmonogramu:

 

 

 

nauka stacjonarna  - klasy

Poniedziałek 

17 V

IV i VIII

Wtorek

18 V

V i VI i VII

Środa

18 V

IV i VIII

Czwartek

20 V

V i VI i VII

Piątek

21 V

IV i VIII

Poniedziałek 

24 V

V i VI i VII

Wtorek

25 V

Egzamin ósmoklasisty

Środa

26 V

Egzamin ósmoklasisty

Czwartek

27 V

Egzamin ósmoklasisty

Piątek

28 V

IV i VIII


Dariusz Data     

 

Aktualności