Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Markuszowej

  • Kartka z kalendarza

Wyniki ogólnopolskiej olimpiady Olimpus i Olimpusek

 

Uczniowie klas I- III wzięli udział w ogólnopolskich olimpiadach „Olimpusek”- sesja wiosenna, które odbyły się w dniach 28.03.2023r. – 30.03.2023r. Uczestnicy rozwiązywali zadania z z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Olimpiada Olimpusek z języka polskiego polegała na rozwiązaniu przez uczniów sprawdzianu pozwalającego sprawdzić umiejętność wyszukiwania informacji w tekście, znajomość podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o języku oraz podstawowych zasad ortograficznych. Olimpiada Olimpusek z matematyki pozwoliła sprawdzić uczniom umiejętność myślenia matematycznego, rozpoznawania podstawowych figur, rozwiązywania prostych równań, liczenia i porównywania miar. Olimpiada Olimpusek z języka angielskiego pozwoliła uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów. 

Udział w olimpiadach był dobrą okazją na rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego dzieci. Sprawdziany obejmowały  zestaw 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy.Sprawdziany zawierały pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.

Wyniki konkursu:

KLASA I

JĘZYK POLSKI

 

Ogólna liczba uczestników- 2924

 

Filip L.

Katarzyna K.

Paula W.

7 miejsce

11 miejsce

19 miejsce

MATEMATYKA

 

Ogólna liczba uczestników- 4843

Filip L.

Emilia W.

Paula W.

Katarzyna K.

Zuzanna G.

Franciszek P.

1 miejsce

4 miejsce

8 miejsce

14miejsce

21 miejsce

31 miejsce

JĘZYK ANGIELSKI

Ogólna liczba uczestników- 2936

 

Katarzyna K.

Filip L.

43 miejsce

45 miejsce

 

KLASA II

JĘZYK POLSKI

 

Ogólna liczba uczestników- 4155

 

Lena N.

Lena W

16 miejsce

16 miejsce

 

MATEMATYKA

 

Ogólna liczba uczestników- 4820

Hubert Ch.

Jan P.

Filip Ł.

Lena N.

16 miejsce

25 miejsce

43 miejsce

47miejsce

 

JĘZYK ANGIELSKI

Ogólna liczba uczestników- 3225

 

 Jan P.

Lena N.

2 miejsce

53 miejsce

 

 

KLASA III

JĘZYK POLSKI

 

Ogólna liczba uczestników- 3033

 

Zuzanna M.

Nikola K.

Jakub M.

Wojciech B.

5 miejsce

8 miejsce

17 miejsce

31 miejsce

MATEMATYKA

 

Ogólna liczba uczestników- 4482

Zuzanna M.

Jakub P.

Nikola K.

12 miejsce

23 miejsce

30 miejsce

 

JĘZYK ANGIELSKI

Ogólna liczba uczestników- 5439

 

 Jakub P.

Zuzanna M.

Jakub M.

 

8 miejsce

18 miejsce

36 miejsce

 

 Uczniowie klas IV- VI również wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Olimpus” . Uczestnicy zmierzyli się w olimpiadzie z języka angielskiego.

Wyniki:

KLASA IV – ogólna liczba uczestników: 3081

Patryk K.

Igor Z.

Jakub D.

Wiktoria G.

34 miejsce

38 miejsce

46 miejsce

48 miejsce

 

KLASA V – ogólna liczba uczestników: 2991

Weronika G.

Julia P.

Ksawery F.

Klaudia N.

Amelia F.

27 miejsce

36 miejsce

41 miejsce

43 miejsce

44 miejsce

 

KLASA VI – ogólna liczba uczestników: 2669

Karolina W.

Amelia M.

51 miejsce

55 miejsce