Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Markuszowej

  • Kartka z kalendarza

Wiejska Izba Pamięci

W 1989 r została zakończona rozbudowa i modernizacja Domu Ludowego w Markuszowej. Wtedy to podjęto decyzję o umieszczeniu tu Izby Pamięci, której organizacją zajął się miejscowy działacz Kazimierz Przystaś, człowiek, który przybył do Markuszowej we wrześniu 1939 roku z Tarnowa.

Już jako młody człowiek w czasie wojny zaangażował się w działania prowadzone przez mieszkańców wsi. Był współzałożycielem spółdzielni handlowej spożywców ,,Społem” , w której przez pięć lat pełnił funkcję księgowego.

Po wyzwoleniu pracował jako lustrator - księgowy spółdzielczości terenu województwa rzeszowskiego. Jednocześnie żywo zaangażował się w życie wsi. Niejednokrotnie podejmował i organizował działania zmierzające do rozwoju infrastruktury wsi.

W ciągu tych lat Kazimierz Przystaś zbierał również materiały do opracowania dziejów wsi, które ukazały się drukiem w 1992 roku.

Wszystkie te materiały wraz z wymienioną monografią zgromadził w Wiejskiej Izbie Pamięci, którą opiekował się do ostatnich swych dni czyli do 1999 r.

Kazimierz Przystaś tworząc w/w Izbę współpracował z nauczycielami Szkoły Podstawowej, a przede wszystkim z panią Kazimierą Datą. Obecnie z ramienia szkoły opiekę nad Wiejską Izbą Pamięci sprawuje Magdalena Kamecka–Lenart, która jest nauczycielem historii.

          Wśród zbiorów znajduje się wiele cennych eksponatów do, których możemy zaliczyć m.in.:

  • Obraz olejny dworku Markuszowej,
  • portret Wincentego Witosa
  • sztandar Koła Ludowego wręczony przez W. Witosa 14 IV 1932 r.
  • liczne fotografie żołnierzy z czasów II wojny światowej
  • dokumenty wojskowe w języku polskim i angielskim
  • kamienne epitafium Rodu Trzecielskich 1430 - 1740 r.
  • i wiele innych cennych eksponatów

Nauczycielka sprawująca opiekę nad Izbą stara się zwiększać zbiory, niestety z powodu braku funduszy musi liczyć wyłącznie na dary mieszkańców wsi.

Nauczyciele chętnie wykorzystują znajdujące się tu zbiory do prowadzenia lekcji dotyczących problemów regionalizmu. Jest to szczególnie ważne aby młode pokolenie mieszkańców Markuszowej  w dobie jednoczenia się Europy czuło więź emocjonalną ze swoją małą ojczyzną.

Znając ,,swoje korzenie” młodzi ludzie będąc nawet w odległych miejscach świata mogą wracać myślami do swojego miejsca urodzenia.

Świadczą o tym może nie nagminne, ale częste wizyty w Izbie naszych rodaków przyjeżdżających w rodzinne strony, którzy poszukują przeważnie z pozytywnym skutkiem informacji o swoich najbliższych.

M.K.-L.

Artykuły