Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Markuszowej

  • Kartka z kalendarza

Regulamin dyżurnego klasowego

Regulamin Dyżurnego Klasowego

 

  • Dyżurny dba o porządek i przestrzega zasad regulaminu dyżurnego klasowego.
  • Kolejność dyżurów ustala wychowawca klasy.
  • Nazwiska uczniów dyżurujących umieszczane są na tablicach klasowych.

 

Do obowiązków dyżurnego klasowego, należy:

 

1. Przygotowanie tablicy do lekcji:

  • ścieranie tablicy
  • przynoszenie kredy
  • odpowiednie przygotowanie gąbki

2. Dbanie o porządek w klasie:

  • zbieranie śmieci
  • ustawianie ławek i krzeseł

3. Gaszenie zbędnego oświetlenia w czasie przerw ( max. jedna lampa).

4. Zgłaszanie wychowawcy lub nauczycielowi dyżurującemu niewłaściwego zachowania uczniów.

5. Dbanie o stan techniczny dekoracji (np.  uzupełnianie szpilek),

6. Zgłaszanie nauczycielowi dyżurującemu lub wychowawcy zauważonych zagrożeń (rozbita szyba, uszkodzone meble itp.)

 7. Wypełnianie bezpośrednich poleceń  nauczyciela (np. przynoszenie potrzebnych do lekcji pomocy i przyborów).

 

 DYŻURNI ZAWSZE WYCHODZĄ Z SALI OSTATNI ZOSTAWIAJĄC PORZĄDEK !