Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Markuszowej

  • Kartka z kalendarza

KONKURS "PICTURE DICTIONARY" ONLINE

Wyraź znaczenie słowa rysunkiem

Konkurs „Picture Dictionary”

 

Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej obrazującej znaczenie wybranego słowa w języku angielskim, na przykład słowo „coffee” przedstawimy za pomocą ziaren kawy .

 

Regulamin konkursu:


1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas I-III ze Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Markuszowej i Szkoły Filialnej w Kozłówku

Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu tylko jedną pracę. Nie dopuszcza się prac zbiorowych
2. Format pracy A4 lub A3
3. Technika plastyczna dowolna, o ile spełnia założenia konkursowe

4. Jury przy ocenie pracy konkursowej będzie brała pod uwagę zgodność z regulaminem i tematem konkursu, pomysłowość, samodzielność wykonania oraz estetykę pracy 
5. Praca musi być opisana imieniem, nazwiskiem oraz klasa
6. Zdjęcia gotowych prace można wysyłać  na adres mailowy jajkoaga@gmail.com składać do 3.05.2020r. ( temat maila: Konkurs „Picture Dictionary”)

7.Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody. Wszystkie prace zostaną wykorzystane do przygotowania wystawy online 

 

Zapraszam

Agnieszka Jajko