Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Markuszowej

  • Kartka z kalendarza

Historia szkoły

             Dwór w Markuszowej - dawnej szkoła Historia szkoły w Markuszowej zaczyna się w roku 1891, za jej twórcę uznać należy Stanisława Wasilewskiego, który „raz powziąwszy szlachetną myśl wybudowania szkoły w swojej gminie nie szczędził starań i kosztów, aby tylko szkoła w jak najkrótszym czasie stanęła”.  Z uwagi na opóźnienia w pracach budowlanych uroczyste poświęcenie i otwarcie budynku szkolnego odbyło się 17 listopada 1891 roku. Aktu poświecenia dokonał ksiądz kanonik Karol Fischer, proboszcz z Dobrzechowa. W pierwszym roku do szkoły uczęszczało 59 dzieci, najliczniejszą klasą była klasa pierwsza, licząca 30 uczniów, a pierwszym nauczycielem był Zdzisław Kuzian.

Pierwsza nazwa szkoły brzmiała: Szkoła Ludowa w Markuszowej i obowiązywała ona aż do roku 1926, kiedy to zmieniono ją na: Szkoła Powszechna w Markuszowej. Z zapisów kroniki szkolnej wynika, że w pierwszych latach istnienia nauka w szkole była przerywana z powodu epidemii odry i ospy. Na zakończenie roku szkolnego odbywały się „popisy dziatwy szkolnej”, w których uczestniczył zawsze pan Stanisław Wasilewski, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Szkolnej, ksiądz proboszcz, rodzice. Spokojną pracę szkoły przerywa wybuch pierwszej wojny światowej, nauczyciel Kazimierz Wójtowicz, zostaje wcielony do wojska, a szkoła od 1 sierpnia 1914 do września 1915 jest nieczynna. Po zakończeniu wojny i powrocie do pracy nauczyciela nauka przebiega w miarę spokojnie. Częste przerwy w pracy szkoły spowodowane są złymi warunkami atmosferycznymi lub epidemiami. Wybuch II wojny światowej zakłócił pracę szkoły, ale jej nie przerwał. Od 1940 roku nauka odbywała się w budynku podworskim, w tym budynku dzieci uczyć się będą aż do roku 1956, kiedy to przeniosą się do nowej szkoły. Nowa szkoły przedmiot dumy wszystkich mieszkańców jest wyposażona w nowoczesne pomoce, sale są duże, suche i przestronne. Po wojnie szkoła była szkołą zasilającą, uczniowie od klasy VII uczęszczali do szkoły w Dobrzechowie, która pełniła funkcję szkoły zbiorczej. Od roku 1948 w szkole pracuje drugi nauczyciel, od tej chwili liczba nauczycieli będzie się sukcesywnie zwiększać. Pod koniec lat 50-tych szkoła funkcjonuje już jako szkoła siedmioklasowa. W roku 1966 szkoła zyskuje status szkoły ośmioklasowej, który utrzyma się do roku 1999, kiedy to w ramach reformy systemu oświaty utworzono trzyletnie gimnazja na podbudowie sześcioletniej szkoły podstawowej. Oddział gimnazjum funkcjonował w szkole w Markuszowej od roku 1999 do 1 września 2006 roku. W swojej ponad stuletniej historii markuszowska szkoła przeżywała dobre i złe chwile, ale zawsze była integralną częścią wsi. Zainteresowanych historią szkoły odsyłam do lektury kroniki szkoły, obfitującej w bardzo ciekawe zapiski dotyczące szkolnego życia

 

Kierownicy i dyrektorzy szkoły w Markuszowej

 

L.p

Imię i nazwisko

Lata pełnienia funkcji

1

Zdzisław Kuzian

1891 –1893

2

Ambroży Bączewski

1893 –1908

3

Helena Językówna

02.1908 – 30.06. 1908

4

Kazimierz Wójtowicz

.1908 –1926

5

Anna Małecka - Kamieniobrodzka

1927 –1960

6

Stanisława Sabik

02.1960 – 06.1960

7

Kazimierz Błażejowski

1960. –1961

8

Stanisław Charzewski

1961 –1964

9

Wenancjusz Data

1964 - 1998

10

Maria Boduch

1998 -2001

11

Dariusz Data

2001 - nadal

 

 

NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W SZKOLE W MARKUSZOWEJ

 

 

1.     Zdzisław Kuzian,

2.     Ambroży Bączewski,

3.     Helena Językówna

4.     Kazimierz Wójtowicz,

5.     Anna Małecka Kamieniobrodzka,

6.     Bronisława Nabel,

7.     Elżbieta Janaś,

8.     Zofia Chmura,

9.     Bronisława Plezia,

10.  Stanisława Sabik,

11.  Kazimierz Błażejowski,

12. Stanisław Charzewski,

13. Maria Charzewska,

14. Ludwik Mistak,

15. Wenancjusz Data,

16. Kazimiera Data,

17. Kazimierz Król,

18. Małgorzata Gorczyca,

19. Maria Kornasiewicz,

20. Barbara Świszcz,

21. Zuzanna Czaja,

22. Krystyna Motyka,

23. Daniela Puc,

24. Janina Dubiel,

25. Janina Gorczyca,

26. Jadwiga Leśniak,

27. Maria Strzępek,

28. Jan Stodolak,

29. Halina Pilch,

30. Ewa Winiarska,

31. Urszula Gliwa,

32. Wiesław Starzyk,

33. Elżbieta Śliwa,

34.  Ewa Plezia,

35. Kazimierz Grodzki,

36. Irena Petka,

37. Janina Niedziałek,

38.  Edward Gliwski,

39. Urszula Strach,

40. Marta Domino,

41. Helena Armata,

42. Elżbieta Oparowska,

43. Mariola Wyciślak,

44. Maria Bysiewicz,

45. Maria Boduch,

46. Renata Janaś,

47. Urszula Jamróg,

48. Małgorzata Dziadosz,

49. Ewa Wójtowicz,

50. Dariusz Data,

51. Magdalena Kamecka – Lenart,

52. Barbara Bieleń,

53. Lucyna Książek,

54. Joanna Krasnopolska,

55. Dorota Król,

56. Agata Hawaj – Data,

57. Dorota Ludwin,

58. Barbara Biedroń,

59. Barbara Pirga,