Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Markuszowej

 • Kartka z kalendarza

Wewnątrzszkolne obyczaje

WEWNĄTRZSZKOLNE

OBYCZAJE

 

 • Do szkoły przychodzimy najwcześniej o 730, poruszając się zgodnie z przepisami ruchu drogowego
 • Pamiętamy o „dzień dobry"
 • W szkole zmieniamy obuwie
 • Punktualnie stawiamy się na lekcje
 • Nie biegamy na przerwach
 • Nie krzyczymy
 • Chodzimy prawą stroną schodów
 • Nie niszczymy mienia szkolnego
 • Reagujemy na wszelkie przejawy zła
 • Posiłki spożywamy w klasie lub stołówce
 • Nie opuszczamy budynku szkolnego w czasie przerw i lekcji
 • Nie korzystamy z placu zabaw i boisk bez zgody nauczycieli
 • Po zakończeniu zajęć udajemy się prosto do domu lub do miejsca ustalonego z rodzicami